Contact us now
+1-888-846-1732

Advies

Advies

Uw onderneming is hard aan het groeien. U bent alleen of met een partner begonnen maar nu heeft u meerdere medewerkers in dienst. U merkt dat uw operationele activiteiten sneller groeien dan uw administratieve organisatie aankan. U heeft behoefte aan meer structuur in de organisatie en een duidelijkere taakverdeling binnen uw backoffice zodat u volledig ‘in control’ bent. U bent enigszins onrustig, slaapt minder en u stelt u zelf de volgende vragen:

 • Kan mijn huidige organisatiestructuur de groei van de activiteiten aan?
 • Hoe waarborg ik dat alle activiteiten / verkopen worden gefactureerd?
 • Hoe waarborg ik dat de inkopen en kostenfacturen daadwerkelijk door uw onderneming zijn gedaan en juist zijn?
 • Hoe waarborg ik dat mijn betalingsorganisatie waterdicht zit?
 • Heb ik voldoende liquiditeit / werkkapitaal om de activiteiten te kunnen voortzetten?
 • Kan ik een investering doen en wat is de prognose of terugverdienmodel?
 • Kan ik op basis van mijn huidige management informatie mijn onderneming aansturen?
 • Wat zijn mijn kritische succesfactoren en drivers binnen mijn onderneming?
 • Wat is de toekomst van mijn onderneming en waar ga ik naartoe?
 • Hoe kom ik aan gekwalificeerd en betrouwbaar personeel?
 • Voldoe ik aan alle relevante wet- en regelgeving?

Solutions in Finance heeft als doel om u als ondernemer volledig ‘ in control ‘ te laten zijn over uw onderneming en activiteiten. Samen met u breng ik uw organisatiestructuur in kaart om de meest efficiënte en effectieve administratieve organisatie neer te zetten waardoor u rustig en ongestoord kan ondernemen en uw doelen te verwezelijken. Met minimale inspanning van uw kant zorg ik ervoor dat uw administratieve organisatie volledig in dienst staat van de strategische doelen van de onderneming.

Mijn aanpak start met een oriënterend gesprek waarin ik u, de onderneming en haar doelen leer kennen. U geeft mij uw wensen en ideeën aan waar ik mee aan de slag kan. Vervolgens zal ik enkele gesprekken voeren met medewerkers om hun ideeën en gevoel een plek te kunnen geven in het geheel. De volgende stap is een concept voor u op papier zetten waar u uw goedkeuring aan verleend. De implementatie zal daarna van start gaan.

De doorlooptijd van het gehele proces is afhankelijk van de grootte van uw onderneming en de bereidheid om ‘ in control ‘ te zijn. U moet denken aan een termijn variërend van 1 maand tot enkele maanden. Na de implementatie zal ik samen met u de nieuwe administratieve organisatie evalueren en eventueel verbeterslagen maken indien u dat wenst. Indien u dat wenst bied ik aan om periodiek u te bezoeken om bij te praten over de ontwikkelingen binnen uw onderneming.

In het oriënterende gesprek komt ook mijn tarief aan bod. U bepaalt of het een uurtarief, dagtarief, maandtarief of vaste prijs wordt. U bepaalt ook de hoogte van mijn tarief doordat u een voorstel doet naar gelang uw wensen en wat u kan of wilt betalen. Mijn tarieven zijn zeer concurrerend omdat mijn doelstelling is om u als ondernemer te ontzorgen en te helpen zodat u zich alleen bezig hoeft te houden met uw onderneming en de groei daarvan en rijkdom niet mijn doelstelling is.